Kasulik info

Tervisekeskus on avatud tööpäevadel kell 8-18. Arstiabi saamiseks väljaspool perearsti vastuvõtuaega pöörduda haigla erakorralise meditsiini osakonda või helistada telefonil 112.

Kindlustatud isik võib pöörduda oma õiguste kaitseks, ettepaneku tegemiseks, kiituse või kaebuse esitamiseks Eesti Haigekassasse telefon 669 6630, info telefon 16363, e-post info@haigekassa.ee.

Terviseameti kontaktandmed: Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn, Tel 794 3500, e-post: kesk@terviseamet.ee

Väljaspool tööaega saab nõu helistades:
Perearsti nõuandetelefonile (24h) 1220
Mürgistusteabe infoliin (24h) 16662
Haigekassa: 6696630, 16363; info@haigekassa.ee
Terviseamet: 7943500; kesk@terviseamet.ee